کدام روش برای یادگیری زبان انگلیسی را می پسندید ؟
(30.70%) 117
کلاس ترمی
(12.86%) 49
کلاس خصوصی
(9.973%) 38
کلاس فشرده
(10.76%) 41
کتاب و مکاتبه ای
(5.774%) 22
سی دی و نرم افزار
(29.92%) 114
فیلم زبان اصلی

تعداد شرکت کنندگان : 381